Handlingsprogram 2010

Årlig nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2010. Handlingsprogrammet har tre store budsjettområder; Store regionale prosjekter, Bedriftsutvikling og Kompetanse- og forskningsprosjekter. Innenfor disse budsjettområdene fordeles midlene på fire overordnede programområder som tar utgangspunkt i regionens utviklingstrekk og utfordringer. Programområdene skal bidra til å gi varige positive effekter for næringslivet og regionen.

Se flere dokumenter fra RDA Tromsø hos Slideshare.
Skriv ut Tips en venn Tips en venn