Connect Interreg med norra Foretagsacceleratorn - CIFA

Det er bevilget 1.360.051 kroner til Connect Interreg med Norra Företagsacceleratorn - CIFA. Prosjektet tar for seg å koble gründere og vekstselskaper med relevante kompetansemiljøer, næringsaktører, investorer og FoU-miljøer, også på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. Målsetningen er at en i løpet av prosjektperioden skal ha 200 (Norge & Sverige) vekstbedrifter som tar del i Företagsacceleratorn, der de som deltar innen 12 mnd skal ha økt omsetningen og antall ansatte med 20 %, innen 24 mnd ha økt omsetningen og antall ansatte med 40 %, og der det foregår en utstrakt kompetansedeling og direkte kontakt/business mellom vekstselskaper og kompetansepartnere (FoU/UoH).

Prosjekteier er Connect Nord-Norge som holder til i Forskningsparken i Tromsø.

Skriv ut Tips en venn Tips en venn