Felles profilering og vertskapsmateriell for Tromsø, Visit Tromsø

 
Innvilget beløp: 2 312 500
Tilbakeført beløp: 0
Utbetalt beløp: 451 442
Støttesats: 70 %
Igangsatt
 
Mål og prosjektinnhold: Kvalitetssikre og skape konsistens i det bildet som presenteres utad av byen Tromsø. Prosjektet skal utvikle et sett av sammenfallende redskaper som kan benyttes av alle som gjennom sitt virke promoterer byen i ulike sammenhenger. Blant annet; foto, film, tekst, faktainformasjon, samt profilløsninger/layout for materialet.
 
Status: Prosjektet er igangsatt og bildedatabasen er utviklet, men ikke fullført.  I og med at prosjekteier Visit Tromsø er konkurs er prosjektet foreløpig lagt på is. 
Skriv ut Tips en venn Tips en venn