Handlingsprogram 2012-2013

Handlingsprogrammet for 2012-2013 har tre budsjettområder, Regionale prosjekter, Kompetanse- og forskningsprosjekter og Bedriftsutvikling. Innenfor disse tre budsjettområdene fordeles midlene på fire overordnede programområder som tar utgangspunkt i regionens utviklingstrekk og utfordringer. Programområdene skal bidra til å gi varige positive effekter for næringslivet og regionen.
Se flere dokumenter fra RDA Tromsø hos Slideshare
Skriv ut Tips en venn Tips en venn