Prosjektskisse

Ofte kan det være en omfattende prosess å skrive en søknad for prosjektet som ønskes realisert. Gjennom veiledning med rådgivere i RDA Tromsø kan prosjektet gå fra skissestadiet over til et prosjekt hvor søknaden faller innenfor de målene som ønskes å nå gjennom RDA-ordningen. Prosjektskisse kan oversendes via epost til rda-sekretariatet@tromsfylke.no.
Skriv ut Tips en venn Tips en venn