Infrastruktur

Mål
Tromsø skal bli et infratrukturelt knutepunkt og med det bidra til gode vilkår for samfunns- og næringsliv i regionen.

Programbeskrivelse
Prosjekter aktuell for dette programområdet er investeringer eller forprosjekter for å utvikle Tromsø til et infrastrukturelt knutepunkt for transport, telekommunikasjon og næringsutvikling. Dette omfatter bredbåndsprosjekter, transportinfrastrukturtiltak og næringsrettet infrastruktur (næringsarealer, industrikaier og stedsutvikling).
Midlene kan ikke benyttes til å finansiere investeringer i ordinær drift og vedlikehold av statlige, fylkeskommunale eller kommunale ordinære driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver.  

Strategier

Strategi 1:
Prosjekter som kan bidra til å utløse eller videreutvikle infrastrukturtiltak identifisert i nasjonale og regionale satsninger. Prosjektene må tilfredsstille internasjonale standard og krav.
 • Lufttransport
 • Sjøtransport
 • Havneutbygging
 • Vegtransport
 • Telekommunikasjon
 • Intermodalitet

Strategi 2:
Bidra til utvikling og klargjøring av nærings- og industriareal av spesiell betydning.

Strategi 3:
Prosjekter som enten direkte eller indirekte skal utløse eller styrke satsninger med et internasjonalt potensial. Infrastrukturtiltak som gjør regionen i stand til å utnytte sine fortrinn og som kan stimulere til internasjonale etableringer med særlig fokus på fremtidige behov. 
 
Resultatindikatorer
 • Økt internasjonal flytrafikk.
 • Antall bedriftsetableringer.
 • Økt omfang av industri- og næringsarealer.
 • Økt bredbåndskapasistet i Tromsøregionen.
 • Videreutvikle bedriftsstrukturen i regionen.

Programområde: Infrastruktur

Strategi:

Operasjonalisering av strategi:

Saksbehandler:

Strategi 1: Prosjekter som kan bidra til å utløse eller videreutvikle infrastrukturtiltak identifisert i nasjonale og regionale satsninger. Prosjektene må tilfredsstille internasjonale standard og krav.

 • Lufttransport
 • Sjøtransport
 • Havneutbygging
 • Vegtransport
 • Telekommunikasjon
 • Intermodalitet
 • Sommarøy fiskeri og transporthavn.
 • Styrke arbeidet med Tromsø lufthavn
 • Prostneset
 • Tønsnes industriområde

Innovasjon Norge

Troms fylkeskommune

Strategi 2: Bidra til utvikling og klargjøring av nærings- og industriareal av spesiell betydning.

 

 

 

Strategi 3: Prosjekter som enten direkte eller indirekte skal utløse eller styrke satsninger med et internasjonalt potensial. Infrastrukturtiltak som gjør regionen i stand til å utnytte sine fortrinn og som kan stimulere til internasjonale etableringer med særlig fokus på fremtidige behov.

 • Samarbeid om beredskap knyttet til økt maritim aktivitet i Barentshav og økt kystnær oljevirksomhet
 • Bredbånd i Distrikts-Tromsø

Troms fylkeskommune

Skriv ut Tips en venn Tips en venn