Innvilgede prosjekter i 2010

Her er en samlet oversikt over tildelinger i 2010.
Prosjektnavn Prosjekteier Beløp
Fylkesrådsføringer    
Tromsø kulturnæringsfond Tromsø kommune 15 000 000
Bredbånd i distrikts-Tromsø Tromsø kommune 30 000 000
Ramme Reiseliv    
Kurs og konferanseprosjekt i Tromsø Visit Tromsø-Region AS 3 000 000
     
Ramme Store regionale prosjekter    
Sjakk-OL i Tromsø 2014, fase 3 Sjakk Tromsø 2014 AS 5 900 000
132 KV-kraftledning til Brendsholmeneidet (Buvik) med nedtransformering (132/22 KV) Troms Kraft Nett AS 5 000 000
Utvikling av kai og terminal på Prostneset - Kai og miljømudring Tromsø havn 40 720 000
Samarbeid om beredskap til sjøs - lokaler for IUA IUA Midt- og Nord-Troms 700 000
Idrettsbyen Tromsø Tromsø idrettsråd 800 000
Ung region - fase 2 Tromsøområdets Regionråd 1 500 000
Samarbeid med Nord-Norges Europakontor NHO Troms 450 000
Nordnorsk Vitensenter - tilleggsbevilgning Nordnorsk vitensenter 3 894 500
Pilotprosjekt- Proaktiv enhet under Tromsø kulturnæringsfond Tromsø kommune 11 850 000
ICE -Arctic Expo Centre - Atomic Icebreaker Lenin Stiftelsen Polaria 245 000
PetroPoint Greater Tromsø 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen 2 750 000
Utviklingsprogram for Tromsø sentrum - sentrumsløftet Tromsø kommune 1 480 000
     
Ramme Kompetanse- og forskningsprosjekter     
Lærlingsatsing i Troms Karri 5 000 000
Tektonisk genererte fjellskred i områdene mellom Tromsø, Balsfjord og Lyngen Universitetet i Tromsø 104 600
MABIT-programmet 2010 MABIT 4 000 000
Profilering av Nord-Norge som studentregion Universitetet i Tromsø 1 481 500
Etablering av simulator for isnavigasjon ved SESINOR Universitetet i Tromsø 1 670 000
Karrieresenter i Troms Troms fylkeskommune 3 721 250
Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og forslag til tiltak  Universitetet i Tromsø 4 565 900
Tromsø International School Stftelsen Tromsø International School 7 365 000
Planlegging av multiamfiscene for mat og kystkultur i Kystens hus Kystens Hus AS 875 000
Prosjekt frafall. Forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger. Universitetet i Tromsø 1 800 000
Arkitektutdanning i Nord Universitetet i Tromsø 136 250
Konsolidering og videreutvikling av konferansen Arctic Frontiers Akvaplan Niva AS 790 000
Avsatte midler til FoU-basert næringsutvikling   15 000 000
     
Ramme FoU-basert næringsutvikling    
Miljørisiko, ansvar og erstatning for miljøskader i Russland Akvaplan-Niva AS 442 500
Energirett for nordområdene Universitetet i Tromsø 1 800 000
Forskerskole i Marin bioteknologi Fiskehelse, sjømatvitenskap og bioprospektering Universitetet i Tromsø 5 200 000
Gull fra havets sølv Nofima Marin 5 200 000
Connect Interreg med norra Foretagsacceleratorn - CIFA Connect Nord-Norge 1 360 051
Skolelaboratorium i realfag og teknologi ved Universitetet i Tromsø - Forprosjekt Universitetet i Tromsø 933 500
Den kystnære oljevernberedskapen ved økt petroleumsaktivitet i nord Universitetet i Tromsø  150 000
Sum   184 855 051

 

Skriv ut Tips en venn Tips en venn