Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø

Det er gjennom RDA-ordningen igangsatt en egen satsing på utvikling av kulturnæringen i Tromsø-regionen. INTRO skal være en aktiv pådriver for økt verdiskaping i kulturnæringen og videreutvikling av regionens attraktivitet.
Om Intro
Fylkesrådet i Troms bevilget i februar 2010 en ramme på 15 millioner til Tromsø Kommune for en satsning på kulturnæringen i Tromsø, i tillegg ble det tildelt driftsmidler fra RDA og Kulturdepartementet. INTRO – Fond for kulturnæringen i Tromsø, ble etablert og startet i juni INTROs målsetning er å skape arbeidsplasser innom kultursektoren og gjøre Tromsø-regionen mer attraktiv gjennom tiltak som fokuserer på innovasjon, kommersialisering, infrastruktur og verdikjeder og talentutvikling. INTRO retter seg til både eksisterende og nye aktører innen kulturnæringen og til unge som har som mål å profesjonalisere sine talenter.
 
Målgruppe for fondet:
Kulturnæringsaktører, -gründere og – initiativ med kommersielt eller nyskapende potensial og hovedaktivitet i Tromsø-regionen, dvs. alle som har gode ideer og initiativ som kan utvikle kulturnæringen i Tromsø.
 
Virkemidler:
Det kan søkes om delfinansiering til utvikling av prosjektideer/forprosjekt og til gjennomføring av utarbeidede prosjektplaner/hovedprosjekter . Dette kalles "Prosjekt". Det er satt av 14,5 millioner til hovedfondet.
Unge talenter kan søke fondet om midler til talentutvikling.  Dette kalles "Talent". Det er satt av 500 000,- til talentfondet.
 
Søknadsrunder:
Første utlysning av Prosjekt var 1. september, med søknadsfrist 1. oktober og tildelning 6. desember.
Forprosjektsøknader vil behandles løpende, mens hovedprosjekter vil ha to utlysninger pr. år. Neste søknadsfrist for Prosjekt er 1. april.
 
Første utlysning av Talent var 1. september, med søknadsfrist 1. oktober og tildelning 3. november. Andre søknadsfrist var 15. november, med tildelning innen 15. desember. Talent vil ha minst fire søknadsrunder pr. år.
 
Få mer utfyllende informasjoner og søknadsskjemaer på:
 
 
Fakta om INTRO:
  • Et initiativ fra Tromsø Kommune
  • Sekretariat finansiert av RDA-midler og Kulturdepartementet for en tre-års periode
  • 15 millioner kroner i 2010 til finansiering av kulturnæringsprosjekter og talentutvikling, finansiert av RDA.
  • Søker om 30 millioner i tildelningsmidler pr. år for påfølgende to driftsår.

Kontaktpersoner

Leder 
Arne-Wilhelm Theodorsen
E-post: arne.wilhelm.theodorsen@tromso.kommune.no 
Telefon 905 76 624
 
Prosjektrådgiver
Charlotte Högfeldt
E-post: charlotte.hogfeldt@tromso.kommune.no 
Telefon 975 74 493
 
Saksbehandler
Andreas Wefring
E-post: andreas.wefring@tromso.kommune.no
Telefon 944 37 078

Skriv ut Tips en venn Tips en venn