Kunstgresspakken Tromsø, Norges Fotballforbund, Tromsø Idrettsråd, Troms Fotballkrets, Tromsø IL, IF Skarp, Storelva Idrettspark AS, IL Blåmann

 
Innvilget beløp: 2 000 000
Tilbakeført beløp: 0
Utbetalt beløp: 0
Støttesats: 7 %
Igangsatt
 
Mål og innhold: Bygging av kunstgressbaner som nærmiljøanlegg i bydelene. Kunstgressbaner skal bygges i  Ersfjordeidet, Storelva, Skarpmarka og Sør-Tromsøya.
 
Status: Ersfjordbotn og Skarpmarka er ferdigstilt. Storelva og Sør-Tromsøya ferdigstilles sommer 2010. Prosjektet har fått forlenget tilsagnsgyldigheten. Forsinkelser skyldes i all hovedsak vanskeligheter med grunnarbeid og omprosjektering.
 
Foreløpige resultater: Effektene av utbyggingene ser ut til å komme hurtigere enn forventet. Egeninnsatsen fungerer som planlagt og har sågar den effekten at nye tiltak blomstrer opp. 
Skriv ut Tips en venn Tips en venn