Kort om RDA-ordningen for Troms fylke

De næringsrettede midlene til regional utvikling, kalt RDA-midler, er en støtteordning gitt som kompensasjon til de områder som ikke fikk gjeninnført ordningen med en differensiert arbeidsgiveravgift eller som fikk et høyere avgiftsnivå enn før 2004. For Troms fylke gjelder dette Tromsø.

Formålet med RDA-midlene:

Målsetningen med RDA-midlene er at de skal bidra til en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av Tromsø med omliggende regioner. Tromsø skal bli et attraktivt senter og regionale motor i og for  nordområdene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling samt samfunnutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

RDA-midlene tildeles i form av støtte til konkrete prosjekter som kan bidra til å oppnå målsetningen over.

Ringvirkninger for hele landsdelen:

I Nord-Norge er det kun Bodø og Tromsø som har fått innført en høyere arbeidsgiveravgift enn før 2004. Det er derfor i utgangspunktet i de to byene RDA-midlene skal benyttes. Bodø og Tromsø har imidlertid som store byområder bedre forutsetninger for vekst enn Nord-Norge for øvrig. Med de utfordringer landsdelen står overfor er målet at RDA-midlene også skal anvendes med tanke på ringvirkninger for hele landsdelen.

I menyen til venstre finnes mer informasjon om bakgrunnen for RDA-ordningen og forvaltningen av midlene.

 

Skriv ut Tips en venn Tips en venn