PetroPoint Greater Tromsø 2010

Næringsforeningen i Tromsøregionen er innvilget inntil 2.750.000 kroner til prosjektet "Petropoint Greater Tromsø 2010". Dette prosjektet er en fortsettelse på det arbeidet som ble gjort under delprosjekt for 2009. Delprosjektet for 2010 skal kartlegge bedrifter, organisasjoner og tilstøtende prosjekter. Midler til prosjektet tas fra ramme "Store regionale prosjekter".

PetroPoint Greater Tromsø 2010 skal konsentrere arbeidet rundt tre hovedområder; infrastruktur, miljø- og beredskap og nordområdene i forhold til petroleumssektoren.  Prosjektet er forankret i Tromsøregionens petroleumsstrategi. Prosjektet vil bidra til; økt nasjonal og internasjonal synlighet av regionens fortrinn målt etter tilstedeværelse på viktige beslutningsarenaer, kompetanseheving og kvalifiering for bedrifter basert på kartlagte behov og konkrete oppdrag, samt kunnskapsformidling innen offshore-beredskap.

Skriv ut Tips en venn Tips en venn