Programområde: Infrastruktur

Mål

Tromsø skal bli et knutepunkt for infrastruktur, og med det bidra til gode vilkår for samfunns- og næringsliv i regionen.

Programbeskrivelse

Aktuelle prosjekter for dette programområdet er investeringer eller forprosjekter for å utvikle Tromsø til et knutepunkt for infrastruktur for transport, telekommunikasjon og næringsutvikling. Dette omfatter bredbåndsprosjekter, transportinfrastrukturtiltak og næringsrettet infrastruktur (næringsarealer, industrikaier og stedsutvikling).

Midlene kan ikke benyttes til å finansiere investeringer i ordinær drift og vedlikehold av statlige, fylkeskommunale eller kommunale ordinære driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver.  

Programområde: Infrastruktur

Strategi:
Operasjonalisering av strategi:
Saksbehandler:
Strategi 1:
Prosjekter som kan bidra til å utløse eller videreutvikle infrastrukturtiltak identifisert i nasjonale og regionale satsninger. Prosjektene må tilfredsstille internasjonale standard og krav.
 • Lufttransport
 • Sjøtransport
 • Havneutbygging
 • Vegtransport
 • Telekommunikasjon
 • Intermodalitet
 • Styrke arbeidet med Tromsø lufthavn
 • Prostneset
 • Tønsnes industriområde
 • Snuhavn for cruisetrafikk og base for marine operasjoner i nordområdet
 • Innovasjon Norge
 • Troms fylkeskommune
Strategi 2:
Bidra til utvikling og klargjøring av nærings- og industriareal av spesiell betydning. 
 
 
Strategi 3:
Prosjekter som enten direkte eller indirekte skal utløse eller styrke satsninger med et internasjonalt potensial. Infrastrukturtiltak som gjør regionen i stand til å utnytte sine fortrinn og som kan stimulere til internasjonale etableringer med særlig fokus på fremtidige behov.
 • Samarbeid om beredskap knyttet til økt maritim aktivitet i Barentshavet og økt kystnær oljevirksomhet
 • Bredbånd i Distrikts-Tromsø
 • Tilrettelegge for utnytting av mineralske ressurser
 • Innovasjon Norge
 • Troms fylkeskommune

Skriv ut Tips en venn Tips en venn