Tildelinger 2. februar 2011

Intro - Prosjekt

INTRO har p.t. mottatt mer enn 150 søknader med en søknadssum på ca. 50 millioner kroner. Tildelingene etter den første søknadsfristen for hovedfondet ble offentliggjort 6. desember da 23 bedrifter fikk tildelt totalt nærmere 9 MNOK. Dette har så langt resultert i 8 nyetablering og skapt nytt liv i mange hvilende bedrifter.
2011-02-02

Tildelinger 6. desember 2010

Intro - Prosjekt

2011-01-05