Målrettet RDA-satsing for 30 millioner kroner gir resultater

Nå velger elever realfag!

Troms ligger over landsgjennomsnittet i valg av realfag, og det jobbes fortsatt for å gjøre fagene enda mer interessant for elevene.

Realfagssatsingen i Troms har med andre ord hatt positiv effekt både for elever og lærere i den videregående skolen. 

I Troms valgte 29 prosent av 3. klassingene på videregående skole denne typen fag i 2009. I landet som helhet er tallet 22 prosent.
 
- I løpet av tre år er det brukt 30 millioner kroner for å heve kompetansen til realfagslærere, øke rekrutteringen til fagene og gjøre dem mer relevant og interessant for elevene, forteller fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen.
Han er svært fornøyd med resultatet av satsningen og den økte interessen for realfag en nå ser. 
 
Skrikende behov
Millionene er brukt til tiltak både på grunn- og videregående skole og innen høyere utdanning. Satsningen var en del av den tidligere RDAI-ordningen i Troms, en tilskuddsordning grunnet økt arbeidsgiveravgift i fylket.
 
- Næringslivets behov for den typen kompetanse og urovekkende signaler om fallende interesse for realfag skolen var årsaken til satsningen, forteller daværende leder for programstyret i Troms, Arne Eidsmo.
 
Dette skulle være ekstraordinære tiltak som skoler og utdanningsinstitusjoner ellers ikke hadde hatt mulighet å gjennomføre. 
 
- En rekke næringer i nord har behov for at det utdannes ungdom med realfagskompetanse. Samtidig som en større satsning på forskning og utvikling er avhengig av høyere realfagskompetanse.  Dette har vært vel anvendte midler på fremtidens Troms, understreker Arne Eidsmo.  
 
Fylkesråden er imponert
Norut Tromsø har evaluert satsningen etter at 82 prosjekter i hele fylket nå er avsluttet.  Evalueringen viser at skoler som har mottatt prosjektstøtte også i etterkant har gjennomført ekstra satsninger på realfag
 
- Vi er imponert over hvor vel anvendt prosjektmidlene er ved de enkelte skolene, understreker Knut Werner Hansen.
 
Pengene er brukt til innkjøp av nytt læringsutstyr, kompetanseheving av lærere, etablering av lærernettverk og deltakelse i nasjonale realfagskonkurranser.
Blant annet har skolene i Lenvik kommune vist en enorm innsatsvilje og lagt mye tid og ressurser i arbeidet, trekker Hansen frem.
 
Lærere med økt kompetanse
Mellom 50 og 60 prosent av lærerne som har deltatt i realfagsprosjektene sier de har fått økt kompetanse i realfagsundervisning de siste årene, viser evalueringen til Norut.
 
Gjennom blant annet prosjektet Matematikk i Nord ved Universitetet i Tromsø, har lærere fra 28 skoler i hele fylket fått delta på utviklingskurs i matematikk. Dette har forsterket det arbeidet de enkelte skolene selv har gjennomført av realfagsprosjekter, og bidratt til at nye undervisningsmetoder er tatt i bruk.
 
- Mange av lærerne som har deltatt, føler at de gjennom nye undervisningsmetoder har opplevd elevene på en annen måte, forteller Hansen. 
 
Det er uenighet i fagmiljøene om hvordan blant annet matematikkundervisningen kan forbedres. Noen mener mer vekt må legges på aktiviteter der matte kan oppleves, mens andre peker på at ferdighetstrening bør prioriteres.
 
Nordnorsk Vitensenter har opprettet en database over alle realfagsprosjektene i fylket, slik at erfaringer og ny kunnskap kan tas i bruk også i ettertid. Vitensenteret har i tillegg en portal til nasjonale realfagsressurser som samler alle erfaringer på ett sted og vil være nyttig for alle skoler.