Du er her: Forsiden»Nyheter

Tromsø kulturnæringsfond

Det er gjennom RDA-ordningen igangsatt en egen satsning på utvikling av kulturnæringen i Tromsø-regionen. Tromsø kulturnæringsfond skal være en aktiv pådriver for økt verdiskaping i kulturnæringen og videreutvikling av regionens attraktivitet.

Tromsø kulturnæringsfond utgjør en helhetlig satsing som skal bidra til økt kommersialisering  og lønnsomhet innenfor kulturnæringene. Verdiskapingen skal skje gjennom tilskudd til innovasjon og nyskaping både hos nye og eksisterende kulturnæringsaktører.

Satsningen er finansiert gjennom RDA-ordningen. Det er bevilget 15 millioner kr til selve kulturnæringsfondet og 11,8 millioner kr til et proaktivt prosjekt som skal arbeide som en utviklingsaktør.

Kulturnæringsfondet på 15 mill kr er en tilskuddsordning som skal være søknadsbasert. Kulturnæringsfondet administreres av Tromsø kommune. Handlingsprogram og strategier vil bli utarbeidet i løpet av våren 2010. Satsningen strekker seg over tre år.

Den proaktive enheten er underlagt Tromsø kommune. Enheten er en forlengelse av kulturnæringsfondet og skal bidra til å forsterke innsatsen på utviklingen av kulturnæringene. Enheten skal utgjøre et kompetansesenter og tilrettelegge for samarbeid mellom kulturnæringsaktører.  Det proaktive prosjektet er unikt i og med at det aldri er satt igang et lignede initiativ andre steder i Norge. Prosjektet skal i tillegg  bidra til ny kunnskap om utviklingen av kulturnæringen og nye erfaringer om offentilge tilnærminger til feltet.

Kontakt Tromsø kommune for mer informasjon

 

Skriv ut Tips en venn Tips en venn